lørdag 17. november 2012

DOBLE SPOR PÅ OFOTBANEN


Jeg leter i Nasjonal transportplan etter tanker om dobbel sporbredde på Ofotbanen. Det venter svenskene på, særlig LKAB som syns det haster med å øke utskipningskapasiteten fra Narvik havn. Jeg leter forgjeves. Her står ikke mange tanker nedfelt om å utvide kapasiteten på Ofotbanen slik at malmtogene i full lengde kan passere hverandre. Nei, det står ikke mye. 

Jeg siterer fra Samferdselsdepartementets sider:
På Ofotbanen legges det opp til fornyelse av skinner, sviller og ballast. Sammen med fornyelse av snøoverbygg er dette de største vedlikeholds- og fornyelsesoppgavene. Forlengelse av kryssingsspor, ved Straumsnes, vil bli gjennomført i perioden 2010-2013 gjennom en forskotteringsavtale med LKAB. Kapasitetsøkning i containerterminalen i Narvik gjennomføres i perioden 2014-2019. Noen plattformer vil bli forlenget, og i tillegg er det aktuelt å gjennomføre enkelte rassikringstiltak.

UTSKIPNING AV PELLETS FRA GRUVENE I KIRUNA

Leiter av og til på youtube etter spennende ting. Og her er en morsom, liten animasjonsfilm om dagens ultramoderne utskipningsanlegg i Narvik, SILA-anlegget.
Se den her.

FILM FRA GRUVEMILJØET I NORD-SVERIGE FRA 1923

Jeg planlegger nå, høsten 2012, å bli mer aktive på mine blogger om Kiruna og aksen ned til min hjemby, Narvik. Jeg syns det er spnennde saker som skjer her, og jeg trenger å samle og systematisere informasjon. Da er ingen ting bedre enn en god blogg.

Her er en vakker, gammel film fra gruvearbeidet i nord-Sverige laget av LKAB, vel verd å se - sjekk her.