lørdag 17. november 2012

DOBLE SPOR PÅ OFOTBANEN


Jeg leter i Nasjonal transportplan etter tanker om dobbel sporbredde på Ofotbanen. Det venter svenskene på, særlig LKAB som syns det haster med å øke utskipningskapasiteten fra Narvik havn. Jeg leter forgjeves. Her står ikke mange tanker nedfelt om å utvide kapasiteten på Ofotbanen slik at malmtogene i full lengde kan passere hverandre. Nei, det står ikke mye. 

Jeg siterer fra Samferdselsdepartementets sider:
På Ofotbanen legges det opp til fornyelse av skinner, sviller og ballast. Sammen med fornyelse av snøoverbygg er dette de største vedlikeholds- og fornyelsesoppgavene. Forlengelse av kryssingsspor, ved Straumsnes, vil bli gjennomført i perioden 2010-2013 gjennom en forskotteringsavtale med LKAB. Kapasitetsøkning i containerterminalen i Narvik gjennomføres i perioden 2014-2019. Noen plattformer vil bli forlenget, og i tillegg er det aktuelt å gjennomføre enkelte rassikringstiltak.

Ingen kommentarer: